Artikkel fra teknisk ukeblad “Norges første kirke med solcelletak har allerede produsert mer strøm enn forventet”

I denne artikkelen fra Teknisk ukeblad er Strand kirke i Rogaland presentert. Det er den første kirken i Norge med bygningsintegrerte solceller på taket. I følge Teknisk ukeblad har kirken produsert 25.000 kilowattimer som er 3.000 kilowattimer mer enn antatt. Gamle kirkebygg stiller i en svært gunstig posisjon i forhold til energiproduksjon fra solceller da takene ofte er gamle og har behov for oppgradering.