Artikkel om solcellepaneler på Korsvikfjorden Borettslag fra Trade Winds i siste utgave av medlemsbladet til Sørlandet Boligbyggerlag, Bo & Miljø!