Kurs

Inntil videre er alle kurs i solenergi satt på vent!
På grunn av Koronakrisen kan vi desverre ikke holde kurs!

Solenergi er spådd en bokstavelig talt lysende framtid. De siste årene har solenergi vært verdens raskest voksende energiform, og lite tyder på at dette vil endre seg.

Erkjennelsen av at flere steder i Norge har like god effekt/produserer like mange kWtimer som f.eks Paris (bl.a. pga økt produksjon ved lave temperaturer, og mye diffusjonsinnstråling) og at strømprisene er på vei oppover, gjør solcelleanlegg stadig mer lønnsomt.

Forskriftene og standarder for bygg stiller også stadig tydeligere krav i retning av det grønne skiftet. Både offentlige bygg, nybygg og næringsbygg vil derfor oppleve stadig klarere føringer fra det offentlige i retning passivhus og plusshus.

Med solceller på taket produserer du strøm både til eget forbruk, og videresalg til kraftselskap. Noen selskap betaler nå kr 1,10 pr kWtime.

Kurset er praktisk orientert med vekt på strøm, invertere, montasje, drift, logging og lønnsomhet. Hvilke erfaringer har vi høstet etter å ha levert mer enn 100 anlegg og mer enn 2000 solceller over hele landet, til barnehager, boliger, garasjer, rådhus, næringseiendom og hytter. Tradewinds orienterer også om framtidas energiform, kommer inn på termisk solenergi, små vindmøller, batteriløsninger og smartstyring.

Kurset tar for seg det grunnleggende om solenergi og solceller og viser også hvordan man måler innstrålt effekt. Ulike typer utstyr presenteres, og kort gjennomgang av regelverk og praktiske tips om montering. Økonomi blir selvsagt viet oppmerksomhet.

Underveis blir det også en kaffepause med frukt og vi setter av god tid til spørsmål og samtale.

Solenergi er aktuelt både for installasjon på boliger, landbrukseiendommer og næringsbygg.

 

Kurset er begrenset til maks 20 deltakere.

Kurset koster kr. 300,-

Påmelding til kjellan@tradewind.no, nettsiden og via tlf 994 36 150