10 tips til før du kjøper

10 Råd og Tips før du kjøper solcelleanlegg

  1. Solceller kan monteres på alle typer tak; garasjetak, på låver og uthus. Det går også fint å montere dem på vegger.
  2. Sjekk at du har et stort og skyggefritt tak. Se opp for skygge fra trær, skorstein, flaggstenger, nabohus, høyblokker og telefonstolper. Taket bør helst vende mot sør, men sør-øst og sør-vest virker også bra. Tenk over hvor sola står opp og går ned, også vinterstid.
  3. Tenk over om du trenger å skifte takstein før du monterer større anlegg. Husk at et solcelleanlegg godt kan vare i over 30 år. Kanskje kan det være lurt å investere i bygningsintegrerte solceller. Litt dyrere, men man slipper å kjøpe nye taksteiner.
  4. Dagens solcelleanlegg til bolig bruker ikke batterier som på ei hytte. Strømmen fra sola og solcellene brukes «der og da». Samtidig reduseres forbruker fra nettleverandøren (LOS, Hafslund, Lyse...) tilsvarende. Imidlertid vil store og lønnsomme batteripakker komme på markedet om noen år.
  5. Sett deg inn i forskjellen mellom strengeinvertere opg mikroinvertere. Trade Winds avbefaler mikroinvertere til anlegg under 6-8 kWp. Strengeinvertere kan lønne seg på større anlegg.
  6. Spør strømleverandøren din hvilket nett huset er tilkoplet. Er det et TN-, TT- eller et IT-nett. Finn også ut om det er 1- eller 3-faser, fordi det har betydning for hvilken inverter du kan ha. Ikke alle nettsystemer passer til alle typer invertere.
  7. Sjekk flere leverandører før du velger system. Produktene, solcellene, inverterne og monteringssystemene varierer i pris, garanti og kvalitet.
  8. Montering av solcelleanlegg er ikke spesielt vanskelig. De fleste av Trade Winds kunder har gjort monteringen selv. Vår eldste kunde (til nå), var 78 år da han monterte Kristiansands største anlegg på 8,3 kWp sommeren 2016. Man kan spare enhel del på dette, men husk sikkerhetsutstyr, stillas, trygge stiger og et par ekstra hender. (Et solcellepanel veier mellom 19 og 27 kg, og man går ikke alene i en stige med denne vekta).
  9. Sjekk pris på oppkopling hos en elektriker før du bestiller en. Mange fagfolk er ukjente med tilkopling, og bruker ofte unødvendig lang tid på oppkopling til sikringsskap. Trade Winds kan anbefale erfarne og effektive elektrikere.
  10. Når du regner ut hvor lang tid det tar å betale ned et anlegg kan det være lurt å tenke på hvordan strømprisen kan utvikle seg i fremtiden. Mange regner med at den vil stige i årene som kommer. Noen av årsakene til dette kan være; eksport via nye kabler til kontinentet, opprusting av eksisterende anlegg, ny strømmåler, introduksjon av effektpris (omtrent som rushtidsavgift) når husstanden bruker mye strøm. I Norge er den for tiden ca 1 kr pr kWtime. I Danmark er Tyskland er den f.eks ca kr 2,50 pr kWtime.