Inter Solar 2017

INTER SOLAR – er navnet på verdens største messe for sol- og grønn energi. Messen ble arrangert for 9. gang i Munchen mellom 31. mai og 2. juni. Bare katalogen over alle utstillerne og bedriftene som presenterer nye og spennende produkter, er på over 300 sider. Med rundt 1000 utstillere fra hele verden fordelt på 6 -7 enorme haller, er det lett å gå seg vill, men når man har vært der noen ganger tidligere, kommer man seg rundt. Den ene dagen gikk jeg over 25 km.

Solcelleleverandører på Inter Solar 2017

Glimt inn i framtiden
Det er en stor opplevelse å få presentert nye eller forbedrede produkter, engasjerte innovatører og rimelige kinesiske produkter – for nesten hvert skritt man tar. Her får man førstehånds innsyn i nye teknologier og dermed flere glimt inn i framtiden, og foredrag på løpende bånd fra forskere og eksperter. Solcelleindustrien er i jevn og solid utvikling. Økende konkurranse presser prisene. Det er en global priskrig som kommer forbrukerne til gode. Spesielt kineserne trykker på, som verdens største solcelleprodusent.

Kjellan Spinnangr fra Trade Winds AS forran glass til glass solcellemoduler på Inter Solar 2017

Ny trend
I tillegg var det en tilstøtende messe for batterier og batteribanker. Her presenterte ytterligere noen hundre bedrifter og produsenter sine produkter. Spesielt tyskerne får nå egne tilskudd til å investere i private batterianlegg. Besøksantallet på disse standene var betydelig og vitnet om stor popularitet. Man kan nå kjøpe fullt ferdige batteribanker med sikkerhetsutstyr, målere, regulatorer osv, i stor grad bassert på Lithium-Ion-batterier. Og denne trenden vil snart nå Norge.

Nye produkter
Trade Wind vil presentere nye produkter, som bl.a. ei trommelvindmølle, tilsvarende den som har figurert på våre websider, som er både kraftigere og rimeligere. Autonome solcelle-gatelys, større solventilatorer, flere invertere og MPPT-reguatorer, praktiske turladere til mobiler, mm, kommer snart som et utslag av dette besøket til Inter Solar. Størst satsing kommer vi likevel til å ha innen bygningsintegrerte solanlegg (BIPV).

 

- Kjellan Spinnangr