Solcelleanlegg i Norge

4 kjappe om solenergi i Norge

Solcelleanlegg på hustak. 16kWp

Selv i desember skrives det flittig om solenergi i norske aviser. Elektrifisering og det grønne skiftet setter tema på dagsorden som ikke hadde vært tenkelig for noen år tilbake. Likevel opplever vi at den største utfordringen for solenergi i Norge er mangel på kunnskap. Vi vil derfor svare kort på fire påstander vi ofte hører.

Norske forhold egner seg ikke for solcelleanlegg.

Norge har i gjennomsnitt rundt 1000 soltimer i løpet av et år. Dette er på lik linje med Nord-Tyskland som ligger langt forran Norge på solenergi. I tillegg er det kalde klimaet i Norge gunstig fordi solceller produserer bedre jo kaldere de er.

Norge har nok fornybar energi.

Vi er allerede koblet til strømnettet i Europa og flere kabler er under utbygging. Store deler av energiforbruket i Norge og Europa dekkes av fossile energiformer. Derfor har vi behov for mer fornybar energi.

Solcelleanlegg er dyrt.

Prisene på solenergi har falt ekstremt de siste årene. Med dagens strømpriser ligger nedbetalingstiden på rundt 13 år. Enova-støtten presser dette tallet ned mot 10 år, og hvem vet hva nedbetalingstiden vil være hvis strømpris og nettleie stiger i årene som kommer.

Vannkraft dekker 90% av energiforbruket i Norge.

Det er sant at vannkraft dekker store deler av strømproduksjonen i Norge. Samtidig må vi huske at en del av energiforbruket i Norge dekkes av fossile energikilder og at en del av disse vil bli elektrifisert i årene som kommer. Vi vil trenge mer strøm i fremtiden og solceller kan være et alternativ til å bygge ut ytterligere vannkraftverk.