Sollandet

SOLLANDET

Vi står midt oppe i tidenes største klimakrise. Dagens 20- og 50 årsflommer blir kanskje årvise. Man har ledd av Venstres Dag Vige som for flere år siden foreslo å heve Kilden slik at man ikke slipper å få bølger og stortare skyllende inn i foajeen. Bystyret har også klimablindt godkjent Kanalbyen på Odderøya, selv om bølgene kommer til å gjøre de lavest liggende leilighetene og parkeringskjellerne ubrukelige innen få år. Og bystyret har godkjent f.eks byggingen av det ellers så idylliske «Secret Garden», selv om vannet i kanalen på Lund, som bildet viser, kun sto 35 cm fra toppen av kanten under ekstremværet Synne nylig.


Vannspeilet er snart inne på byggeplassen til Secret Garden. Otra snart på gangstien langs elvebredden.

Det er en farlig investering å ha hytter i Blindleia i disse dager. «Båthus» på Flekkerøya eller leiligheter på Tangen like så. Lite trivelige tanker. Men om vi kniper øynene hardt sammen og stikker fingrene 10 cm inn i øregangene, så merker vi kanskje ingen ting? Men vvvv vil innhente oss; varmere, viller, våtere vær. Pariskonferansen slår fast at vi må handle raskere og tydeligere enn vi har vært klar over. Kristiansand er landets mest utsatte by for havstigning. I tillegg ligger vi ved munningen av Sørlandets største elv. Feda igår. Kristiansand i morgen?

Noen hevder at satsing på solceller har liten verdi. De er for dyre. Og solinnstrålingen er for liten. Og at vi skal holde våre kraftverdier for oss selv. Men disse røstene er det man på engelsk kaller «behind the news». Man har verken fulgt med i tiden eller timen. Solceller er en god investering, og blir stadig bedre. Dette har gått opp for ASKO, Stormberg og OS kommune. Det samme gjelder Fornebu senter, Hvaler og Oslo kommuner. Men ikke for Kristiansand, ikke for landets mest solrike fylke. Ikke alle politiere har sett lyset. Ingen av landets 10 største solanlegg ligger på Sørlandet. Alle ligger på Østlandet. Treige Sørlendinger?

Dårlig solinnstråling? Vårt lille anlegg på Hellemyr høster i år ca 1050 kWt pr installert kW. I Nordtyskland er gjennomsnittet ca 950 kWt pr installert kilowatt. Holder anlegget vårt i de lovede 30 år, vil det levere strøm til ca 55 -60 øre pr kWt. LOS kommer muligens opp i kr 1,50 pr kWt de neste 30 år i snitt når vi koples til det europeiske kraftmarkedet?

Vår største og varige verdi, REN ENERGI, er en verdi vi kan tjene penger på i generasjoner, og bidrar enormt til å redusere klimagassutslippene. Den vil skape masse nye arbeidsplasser uten å forurense. Vi kan bygge opp et eget strømfond etter mønster av petroliumsfondet, vi kan sikre kommunene varige inntekter, og vi kan gjøre våre barnebarn stolte!!

Når oljealderen snart gir oss sin siste olje, har vi fortsatt igjen EL-produksjonen. Tiden er inne til i større grad å dele den med andre. Journalist RuneO. Reinertsen hadde en utmerket betraktning om dette tidligere i desember. Strøm vil bli vår fremste eksportartikkel. Europa fyrer fortsatt i stor med kull og atomkraft. Store deler av Europa er fortsatt avhengig av olje – og gass fra et stadig mer ustabilt Russland. De få og små kraftoverføringskablene må bli større og flere, slik AE direktør, Tom Nystedt har ønsket i flere år.

Gjennom bedre husisolasjon, flere varmepumper, installasjon av solceller på induistribygg og private boliger, kommunale tak og kulturbygg sør for linja Oslo/Stavanger i samme omfang som i Tyskland, økt bruk av husvindmøller, solvarme, fjernvarme og vannbåren varme, vil husholdningene redusere sitt strømforbruk betydelig. Alle nybygg vil om kort tid bli +hus, netto strømleverandører. Strømregningen vil bli like lave som idag, selv om strømprisen pr kW øker. Og LOS får masse overskuddskraft å eksportere. Eierne, det vil si oss selv, gjennom god kommunal forvaltning, får sikrere, renere, varige og bedre inntekter. Og tenk hvor mange nye, gode og grønne arbeidsplasser spesielt byggebransjen får. Men det er kanskje ikke Høyre interessert i?

Et stadig våtere klimaet vil sikre fulle vannmagasiner, utbygging av småkraftverk blir mer lønnsom enn idag. Det samme med vindmøller. Visjonære og modige politikere som ser mulighetene må ta grep. Fauskanger synes ikke å være blant dem.

Kjevik står oppført som landets mest solrike og opplyste sted på norgeskartet. Likevel er Kristiansand den byen i Sørnorge som har det laveste antallet solceller pr innbygger. Soleklart!

Kjellan Spinnangr