Enova justerer støtten til el-produksjon den 1. april 2020

Enova varsler om endringer i støtten til el-produksjon. Dette betyr at den faste støttesatsen nedjusteres fra 10.000 kr til 7.500 kr fra og med 1. april 2020. Du gjør med andre ord lurt i å investere i solcelleanlegg før nedjusteringen. Les mer om dette her i Enova sin artikkel om endringen