Næringsbygg

Store tak på drift- og næringsbygg er noen av de minst utnyttede arealene i Norge. Særlig bygg som behøver kjøling, enten det er fabrikker med kjølelager eller datasenter, kan tjene mye på å investere i solenergi. Vi har solide løsninger til flate tak og tilbyr komplett montering hvis dette er ønskelig. Vi stiller også gjerne som underentreprenør for solenergi i byggeprosjekter.

Nye regler som trer i kraft over nyttår gjør det enklere å fylle taket med solceller. Fra og med 1.januar 2019 fjernes grensen på 100kW innmating fra plusskundeordningen. Dette betyr at store anlegg som til tider produserer mer enn 100kW ikke lenger klassifiseres som små kraftverk. Med dette slipper eieren unna den tidligere tariffen som små kraftselskap normalt må betale.

For henvendelser tilknyttet næringsbygg vennligst bruk kontaktinformasjonen under.

tlf: 92825134

epost: tradewindsas@gmx.com