Solcellekurs torsdag 16. januar kl 17.00 – 19.00 Grønt Senter/Odderøya

Nytt kurs torsdag 16. januar kl 17:00 – 19:00 Rigetjønnveien 3

Med solceller på taket produserer du strøm både til eget forbruk, og videresalg til kraftselskap. Noen selskap betaler nå kr 1,10 pr kWtime. Dette er et spennende og praktisk kurs om blant annet i montasje, drift og lønnsomhet av solceller på boligen, garasje, bakke, hytte, næringseiendom eller offentlig bygg.  Tradewinds orienterer også om framtidas energiform, Enovastøtte og plusskundeordningen der du kan selge overskuddskraft. 

Innhold: Vi starter med det grunnleggende om solenergi og solceller og viser også hvordan du kan måle innstrålt effekt.  Deretter mye om ulike typer utstyr, regelverk og praktiske tips om montering av anlegg.  Utstyr og økonomi blir selvsagt viet oppmerksomhet.  Underveis blir det også en kaffepause med frukt og vi setter av god tid til spørsmål og samtale.

Målgruppe: Alle som har en generell interesse for å kjøpe solanlegg, og anvendelse av solstrøm. Solenergi er aktuelt både for installasjon på boliger, landbrukseiendommer og næringsbygg.

Innledere: Johan Espedal og Kjellan Spinnangr

Kurspris kr 300. Betales ved oppmøte

Påmelding til kjellan@tradewind.no