YC600

Mikroinvertere(MI) håndterer skygge langt bedre enn strenginverterne, og er opptil 15% høyere i produksjon. MI monteres på taket sammen med panelene og en slipper å installere noe innendørs. Installasjonsprosessen er raskere og kunden kan gjøre mer selv.